Till umu.se

Betalningsvägar

Betalning till Umeå universitet ska göras till olika Bankgirokonton beroende på vad betalningen avser. Betalning från utlandet görs till IBAN eller bankkonto beroende på om betalningen sker från länder som använder IBAN-formatet (EU-länder) eller inte. Särskilda regler gäller för medel från EU-kommissionen.

Betalningar från Sverige

Bankgirokonto

Betalning av faktura utställd av Umeå universitet

Betalning av rekvisition utställd av Umeå universitet – när rekvisitionen avser kontraktsreskontrakund (registrerad i kundregistret med kundnummer som inleds med R).5050 - 0701
Betalning av rekvisition/motsvarande – som avviker från ovanstående. 5050 - 0719

Betalning från utlandet
(gäller inte betalningar från EU-kommissionen)

Kontonummer 1281-011 8949
IBAN SE09 1200 0000 0128 1011 8949
BIC/SWIFT DABASESX
Bankadress Danske Bank
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden

Sidansvarig: Mikael Åhed

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Frågor om inbetalningar besvaras av Mikael Åhed.

Telefon: 090-786 57 76

Betalningsanvisningar

När du gör en inbetalning till universitetet är det viktigt att information om vad betalningen avser, t ex fakturanummer eller projektkonto, lämnas.

Om du är osäker på hur du ska göra kan du läsa våra betalningsanvisningar.

Lönnlöv i höstfärger

Bild: Rolf Eklund