Till umu.se

Betalningsvägar

Betalning till Umeå universitet ska göras till olika Bankgirokonton beroende på vad betalningen avser. Betalning från utlandet görs till IBAN eller bankkonto beroende på om betalningen sker från länder som använder IBAN-formatet (EU-länder) eller inte. Särskilda regler gäller för medel från EU-kommissionen.

Betalningar från Sverige

Bankgirokonto

Betalning av faktura utställd av Umeå universitet

Betalning av rekvisition utställd av Umeå universitet – när rekvisitionen avser kontraktsreskontrakund (registrerad i kundregistret med kundnummer som inleds med R).5050 - 0701
Betalning av rekvisition/motsvarande – som avviker från ovanstående. 5050 - 0719

Betalning från utlandet
(gäller inte betalningar från EU-kommissionen)

Kontonummer 1281-011 8949
IBAN SE09 1200 0000 0128 1011 8949
BIC/SWIFT DABASESX
Bankadress Danske Bank
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden

Valutakonto
(gäller endast för medel från EU-kommissionen)

Valutakontot är ett konto i svensk bank som förs i utländsk valuta. Avsikten med valutakonto är att in- och utbetalningar i samma valuta kan hanteras över ett särskilt konto. På detta sätt kan kostnader för valutaväxling och risker för valutafluktuationer undvikas. Umeå universitet har ett valutakonto i euro.

Valutakontot får endast användas under förutsättning att
1. universitetet erhåller bidrag direkt från EU-kommissionen i valutan euro
2. projektet har utländsk/a deltagare
3. universitetet har koordinatoransvar.

Då det gäller bidrag från European Research Council (ERC) eller Marie Curie-stipendier gäller inte punkten 2 ovan.

Endast i de fall samtliga förutsättningar ovan är uppfyllda ska detaljerad information om valutakontot lämnas i samband med ansökan/kontraktsskrivning.

Kontonummer 1281-011 6989
IBAN SE64 1200 0000 0128 1011 6989
BIC/SWIFT DABASESX
Bankadress

Danske Bank
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Sweden


Sidansvarig: Mikael Åhed

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Frågor om inbetalningar besvaras av Mikael Åhed.

Telefon: 090-786 57 76

Betalningsanvisningar

När du gör en inbetalning till universitetet är det viktigt att information om vad betalningen avser, t ex fakturanummer eller projektkonto, lämnas.

Om du är osäker på hur du ska göra kan du läsa våra betalningsanvisningar.

Lönnlöv i höstfärger

Bild: Rolf Eklund