Till umu.se

Betalningsanvisningar

När du gör en inbetalning till universitetet är det viktigt att du lämnar information om vad betalningen avser så att din inbetalning kan bokföras.

Definitioner

Begrepp Definitioner etc.

Faktura

Rekvisition

Faktura: Skriftligt krav på betalning genom vilken fordringsägaren (här: Umeå universitet) kräver betalt från den betalningsskyldige (som fakturan är ställd till).

Rekvisition: Skriftligt underlag för utbetalning av bidragsmedel.

Vid utebliven betalning av faktura skickas en betalningspåminnelse och därefter, i förekommande fall om betalning fortfarande inte inkommit, blir fordran ett indrivningsärende.

Rekvisition: Underlag för betalning av rekvirerade medel.

BG Bankgiro
IBAN
Bankkonto

International Bank Account Number – används vid betalning mellan länder i Europa.

Betalningar från länder utanför Europa ska betala till bankkonto.

IBAN och bankkonto används alltid tillsammans med BIC (SWIFT).
BIC (SWIFT) Bank Identifier Code – anger till vilken bank betalningen skickas. Benämns också SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Betalningsvägar, information på betalning etc.

Betalningsvägar Information vid betalning etc.

Ekonomisystem (kundreskontra)

Internetbank

Bank i utlandet

Check

Betalningsmottagare är ALLTID Umeå universitet/Umeå University.

Betalning av faktura
Betalningen ska göras till BG 5050-0701.

Vårt fakturanummer ska alltid anges vid betalning av faktura. Vid internetbetalning anges fakturanumret lämpligen i fältet för fritext – inte i OCR-fältet.

Betalning av rekvisition
Betalningen ska göras till BG 5050-0701 när rekvisitionen avser kontraktsreskontrakund (registrerad i kundregistret med kundidentitet som inleds med R).

Betalning av övriga rekvisitioner ska göras till BG 5050-0719.

Vid betalning av rekvisition ska vårt rekvisitionsnummer alltid anges.

Betalning från utlandet
Betalningen ska göras till IBAN: SE09 1200 0000 0128 1011 8949 eller till bankkonto: 1281-01 18949.

BIC-koden: DABASESX ska alltid anges vid betalningar från utlandet. Kraven är desamma som ovan beträffande vad som ska anges vid betalning i meddelandefält/meddelande till betalningsmottagare/motsvarande.

Betalningar från EU-kommissionen omfattas av särskilda regler och ska betalas till ett särskilt IBAN/bankkonto. Kontakta institution/enhet för vidare information.

Check bör endast i undantagsfall användas – när ingen av ovan nämnda betalningsvägar är tillgängliga!

Kortbetalning vid UmU

Övriga betalningar – EJ FAKTURA/REKVISITION!

Kortbetalning över disk:
Med UmU-kort på Infocenter Universum.

Med betalkort (VISA/MasterCard) Infocenter Universum samt på ett fåtal institutioner/enheter.

I förekommande fall krävs det att inbetalaren skriftligen meddelar betalningsmottagaren VEM som betalat, VAD betalningen avser samt belopp. Detta sker lämpligen med e-post till berörd institution/enhet.


Sidansvarig: Mikael Åhed

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Frågor om inbetalningar besvaras av Mikael Åhed.

Telefon: 090-786 57 76

Betalningsvägar

Inbetalningar till universitetet kan göras på olika sätt bl a beroende på om betalningen görs av svensk eller utländsk kund eller leverantör. 

Information om våra betalningsvägar ges här.

Ungdomar vid kajen

Bild: Elin Berge