Till umu.se

För våra kunder

Som kund till Umeå universitet är det bland annat viktigt att känna till hur fakturor, konferensavgifter, bidrag till universitetets verksamhet m m ska betalas för att intäkten ska bli bokförd på rätt institution/enhet och rätt projekt.

Betalningsvägar

Inbetalning till Umeå universitet ska göras till olika Bankgirokonton beroende på vad betalningen avser. Betalning från utlandet görs till IBAN/bankkonto. Särskilda regler gäller för medel från EU-kommissionen
Läs om våra betalningsvägar

Betalningsanvisningar

När du gör en inbetalning till universitetet är det viktigt att du lämnar information om vad betalningen avser, t ex fakturanummer eller projektkonto, så att din inbetalning kan bokas på rätt institution/enhet.

När du fått en faktura eller annat betalningsunderlag från Umeå universitet – hur gör du när du ska betala?
Läs anvisningarna


Sidansvarig: Mikael Åhed

Utskriftsversion

Stadskajen med kafébåtarna

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Frågor om inbetalningar besvaras av Mikael Åhed.

Telefon: 090-786 57 76