För våra kunder

Som kund till Umeå universitet är det bland annat viktigt att känna till hur fakturor, konferensavgifter, bidrag till universitetets verksamhet m m ska betalas för att intäkten ska bli bokförd på rätt institution/enhet och rätt projekt.

Betalningsinformation

Inbetalning till Umeå universitet ska göras till olika Bankgirokonton beroende på vad betalningen avser. Betalning från utlandet görs till IBAN/bankkonto. Särskilda regler gäller för medel från EU-kommissionen.

När du gör en inbetalning till universitetet är det viktigt att du lämnar information om vad betalningen avser, t.ex. fakturanummer eller projektkonto, så att din inbetalning kan bokas på rätt institution/enhet.

När du fått en faktura eller annat betalningsunderlag från Umeå universitet – hur gör du när du ska betala?
Läs anvisningarna om betalningar


Sidansvarig: Mikael Åhed

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Frågor om inbetalningar kan skickas till reskontra.