Ekonomienhetens uppdrag

Ekonomienheten utvecklar och förvaltar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Enheten upprättar bokslut enligt god redovisningssed och upprätthåller god intern kontroll och god redovisningskompetens. Utifrån interna och externa krav ska enheten utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuda service och expertstöd till alla nivåer inom universitetet.


Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Umeå universitet

Organisationsnummer: 202100-2874

Momsregistreringsnummer/
VAT-nummer:
SE202100287401

SNI-kod, Svensk Näringsgrensindelning, för Umeå universitet är 85420.

Vid handel med varor till/från länder utanför EU krävs sedan 2010 ett EORI-nummer i tulldeklarationer och vid andra tullaktiviteter.

UmUs EORI-nummer:
SE2021002874

Betalningsinformation Cfar-nummer EIN-nummer

Stiftelser

Här finns information om Stiftelser som är anknutna till Umeå universitet.

Dokument

Bevis att vi är ett universitetBevis om tilldelat organisationsnummer F-skattebevis Umu 2015 Proof of allotted organization number