Till umu.se

Ekonomienheten

 

Ekonomienheten svarar för:

  • universitetets gemensamma ekonomiadministration
  • universitetets ekonomisystem och dess långsiktiga utveckling
  • ekonomiadministrativ service till alla nivåer inom universitetet
  • utveckling inom det ekonomiadministrativa området


Mer detaljerad beskrivning av våra verksamhetsområden hittar du under Vår verksamhet


Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär

Umeå universitet

Organisationsnummer: 202100-2874

Momsregistreringsnummer/
VAT-nummer:
SE202100287401

SNI-kod, Svensk Näringsgrensindelning, för Umeå universitet är 85420.

Vid handel med varor till/från länder utanför EU krävs sedan 2010 ett EORI-nummer i tulldeklarationer och vid andra tullaktiviteter.

UmUs EORI-nummer:
SE2021002874

Betalningsvägar Cfar-nummer EIN-nummer

Bevis att vi är ett universitetBevis om tilldelat organisationsnummer F-skattebevis Umu 2015 Proof of allotted organization number